Prøvetime, Seniortræning og/eller find en tennismakker
Try to play, Adulttraining and/or find someone to play with
 
Priser og betalingsprocedure (Prices and how to pay)
 
Prøvetime (Try to play)
Prøvetime udendørs = baneleje 100 kr. betal via mobilepay 81488 FØR spil.
Prøvetime indendørs: Kun muligt ved at deltage i senior eller juniortræning.
Træningshold senior og junior: 1 gratis prøvetime.
Testhour outdoor = 100 kr. pay BEFORE play mobilepay 81488
Testhour indoor: Only possible when joining a trainingsession adult og children.
Teamtraining adult and children: 1 free trainingsession. 


Privattimer
Privattimer kan købes via klubbens trænere (booking af hal betales og foretages af køber, hvis træningstimen foregår i hallen)
Privatetraining can be bought (if inddors: you must pay and book the indoorcourt ourself)  

Find en makker (Find a tennispartner)
Der er flere forskellige metoder at finde en makker på - nedenfor er nogle af vores forslag.
There are several ways to find a tennispartner - below are some of our suggestions.

Medlemsliste (List of members)
Se medlemslisten, som hænger i klubben.
See the memberslist in the club.

SENIORTRÆNING (ADULTTRAINING)

Begyndere og næsten-begyndere, let øvede og øvede seniorer (Training for beginners, almost beginners and intermediate adults)
Torsdage kl. 17-18 (betyndere og næsten begyndere seniorer)
Torsdage kl. 18-19 (let øvede og øvede seniorer)
Seniortræning alle torsdage undt. helligdage og uge 27-32 med Rolf og Jørgen. Pris 600 kr+kontingent. - skriv evt. til Jørgen på lejpe@energimail.dk.
Bliv medlem af Facebookgruppen HTK Begyndere og letøvede, hvor alle kan slå et ønske om spil op.
Thursdays 17-18 (Adults Beginners and almost beginners)
Thursdays 18-19 (Adults Intermediate)
Training all thursdays (minus vacationtimes): training with Rolf and Jørgen. Price 600+membershipfee - write to Jørgen on lejpe@energimail.dk.
Join Facebook Group HTK Begyndere og letøvede (HTK Beginners and slightly experienced) where everyone can post a wish for a game.

Øvede udendørs (Training for above avarage adult players)

Hver tirsdag i udesæsonen (minus uge 26-32) er der kampe/kamptræning kl. 1830-2030 for seniorspillere på serie 1-3 niveau.
Bliv medlem af facebookgruppen HTK Serie 3, hvor alle kan slå et ønske om spil op.
Matches (outdoorseason) for senior players above avarage thursday 1830-2030 (not week 26-32 ).
Join the facebookgroup HTK Serie 3, where anyone can post for at game of tennis.

Doublekampe for letøvede+/øvede voksne (Matches for avarage adults)
Hver mandag i udendørssæsonen er der MandagsÅbent kl. 18-20 for seniorspillere, som kan holde en bold kørende et stykke tid. Der spilles 30-minutters doubler med skiftende makkere, så der bliver blandet godt rundt.
Every Monday in the outdoorseason from 1. maj-1. sept. (not week 26-32) we have Monday Open at 18-20 for senior players who can keep a ball going for a while. 30 minute doubles with changing doubleteams.
  Horsens Tennis Klub - Kraghsvej 3 - 8700 Horsens - Tlf: 75625774 - Regnr. 9211 Kontonr. 4581661571 en løsning fra Klubmodul